ProjectPuur

Je kan niet vroeg genoeg beginnen!

Vanaf groep 5 gaat de emotionele en seksuele ontwikkeling grote sprongen maken. Autonoom worden is heel belangrijk in deze fase. Aan de andere kant wil je natuurlijk ook ergens bijhoren. Hier stemt ProjectPuur de gastles natuurlijk op af.


In de bovenbouw werken wij met een hulpkaart. De hulpkaart vraagt vier cruciale vragen:


- Heb ik te maken met kindermishandeling?
- Wat kan ik doen als iemand anders met kindermishandeling te maken heeft?
- Wie kan ik inschakelen wanneer ik kindermishandeling meemaak en/of signaleer?
- Welke idee kan ik bedenken om kindermishandeling te bestrijden?


Daarnaast gaat de les over onderwerpen, die kinderen op die leeftijd bezighouden. Vragen zoals :

- De valkuilen van social media

- Groepsdruk

- Seksuele ontwikkeling en wat nu ?


Een spannende les met ruimte voor heel veel vragen, die sommige kinderen wellicht thuis niet durven te stellen.


Tip: Wij adviseren alles scholen om eerst gebruik te maken van onze informatieochtend voor ouders, alvorens de kinderen een gastles van ProjectPuur krijgen. Bij de bovenbouw adviseren wij ook een afsluitavond/ochtend voor ouders te organiseren, zodat de ouders alle benodigde handvatten hebben om een goed gesprek met hun kind(eren) aan te gaan.Voor inhoudelijke vragen over de gastles voor de bovenbouw kunt u contact opnemen met Ogenda Adolphin  

Tel:   +31 6 215 70 858