ProjectPuur

Je kan niet vroeg genoeg beginnen!

Ziekenhuisje, doktertje en vader/moedertje. Dit zijn de leukste spellen als je in groep 1,2en 3 zit. Deze spelletjes horen bij deze fase, waar er een ruime fantasie aanbod komt. Tegelijkertijd zijn dit ook de spelletjes, waar er grensoverschrijdend gedrag kan plaats vinden. Dit kan heel vervelend zijn voor kinderen om dit mee te maken, want je grens aangeven is niet makkelijk. Met een leuke gastles van ProjectPuur leren kinderen in de peuterklas, groeiend naar groep 3 wanneer je over iemand grens gaat.

In de gastlessen leren kinderen op een simpele manier hun kinderrechten. De gastles bestaat uit 5 elementen.


  • Muziek
  • Het verhaal " De familie Puur"
  • Rollenspel
  • Kaartenspel
  • Creatief tekenen

Na de gastles ontvangt ieder kind uiteraard een certificaat.

Tip: Wij adviseren alles scholen om eerst gebruik te maken van onze informatieochtend voor ouders, alvorens de kinderen een gastles van ProjectPuur krijgen. 

Voor inhoudelijke vragen over de gastles voor de onderbouw kunt u contact opnemen met Ogenda Adolphin  

Tel:   +31 6 215 70 858